Sports News – Kamba: KPL kutula muti FKF kutangaasa kuthela kwa Ligi

1 min read
Share Button

8th May 2020

By Robert Mutunga(Mwambua Ngozi)

Kampuni ila itwaiasya ligi ya muvila wa maau vaa Kenya, Kenyan Premier League Limited (KPL) niyiandikiie nzama ya muvila wa maau vaa Africa CAF yiilalamika yiulu wa itambya ya FKF kutangaasa kuthela kwa ligi ya KPL mathau mate mathelu.

Kyumwa kivitu mweene kivila wa FKF, Nick Mwendwa nunatumie mauvoo nthini wa mitandao, vala unawetie kana ligi isu ninathelile na atangaasa Gor Mahia tamo ngumbau sya KPL 2019/20 vala oingi unathakisye ndeve kilavu kya Nairobi City Stars kuthauka nthini wa KPL.

Ona ou wiovo KPL Limited, kwisila kwa ovisa woo munene Jack Oguda nimaminite kuleana na itambya ya Mwendwa mayasya kana veina ivinda yianiie ya kusyaiisya undu maundu me kwikala kumana na uwau wa Covid-19.

KPL Limited measya nimo mena ukumu wa kutangaasa kuthela kwa ligi isu kuatiania na wiwano ula weekie Kati woo na nzama ya FKF nundu nimo matwaiiasya ligi ya muvila wa maau vaa Kenya.

Ngusanisyo ii syumilile vatialite myei 4 kandarasi ya KPL kwithiwa yitwaiisya Ligi isu kuthela vala Mwendwa withiitwe ayasya kana nivatonyeka makalea kwongela kandarasi isu ingi.

Facebook Comments
666
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *