Sports News – Kamba: TFF kwambiisya Ligi ya muvila wa maau mweini wa thanthatu

1 min read
Share Button

8th May 2020

Nzama ya muvila wa maau kuya nthi mutui ya Tanzania(TFF) yina muvango wa kwambiisya ingi ligi ya muvila wa maau mweini usu twathi. Uu ni kuatiania na mawalanyo ala maendee na kwikwa ni kana timu iminukiliilye mathau ala manatialite mbee wa ligi isu kuungamwa kumana na uwau wa Covid-19.

Simba FC na ala matongoetye muungamoni wa ligi isu, meithiwa maisyima ukumbau wa kikombe kiu ivinda ya 21, vala apinzani moo ma ivinda yiasa Yanga FC, masindite mavinda 22.
Kungi kuya nthi ya Zambia, mawalanyo ma timu kusyokethya iwanzani nomaendee na kwikwa, vala mathau makatwaiiawa iwanzani itena mashabiki. O kavindani kau ligi ya nthi isu, ya mwakani wa 2020/21 ikambiiya mweini wa katatu mwakani usu tuendete.

Facebook Comments
369
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *