Sports News – Kamba: Mike Tyson kusyokethya ingi kiwanzani

1 min read
Share Button

9th May 2020

By Robert Mutunga(Mwambua Ngozi)

Ngumbau ya tene ya ithau ya ngundi(Boxing) Mike Tyson nukusyokethya ingi ithauni ya kusangithya ilovia syakutetheesya milati nthini wa muvea wake wa Mike Tyson Foundation. Tyson ula wina ukuu wa myaka 53 avaniiwe kukomana na SONNY Bill Williams na ula wai muthauki wa Boxing myakani ya vau katenange indi kwa ooyu athaukaa Rugby na kilavu kya Toronto Wolfpack.

Kuatiania na mauvoo ala matumiwe mutandaoni wa instagram ni Promoter Brian Amatruda, easya anengie Tyson kimanza kya $1million(Ksh 100 M) ni kana etikile kuthauka na Williams.

Williams na ula wina ukuu wa myaka 34 ni ngumbau ya tene ya musivi wa WBA International Heavyweight champion na asindite mathau make oonthe 7 ala wikitite.

Ona uu wiovo ni kana kuatiania na mauvoo ala matumbithiwe ni ithangu ya SunSport measya Williams ndesya kuthauka atetikilitwe ni kilavu kyake kya Toronto.

Mike Tyson nake ethiitwe aikoota malenyu vandu va myei kauta na kwonanyia ena utonyi wa kusyoka kiwanzani ingi.

Amatruda na ula ukukwata mbau ithau yiu ngalikoni ya ilovia easya yaile kutwaiiwa kiwanzani kya Melbourne Arena nundu kina utonyi wa ulika mashabiki 10,000 kana Princes Park kila kina utonyi wa ulika mashabiki 30,000.
Matuku ma ithau yiu mainatangaaswa kuatiania na uwau wa Covid-19.

Facebook Comments
766
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *