Sports News – Kamba: Kochi wa Newcastle United kwasya athauki manengwe ivinda ya kwiana mbee wa epl kusyokethya ingi

1 min read
Share Button

18th May, 2020

By Robert Mutunga(Mwambua Ngozi)

Kochi munene wa kilavu kya Newcastle United Steve Bruce, niwaasya kana athauki ma ilavu kivathukanyo na ila ithaukaa nthini wa ligi ya Epl mayiyumbanitye nesa kuthauka undu vaile itina wa kwikala ivinda yisasa mateulika iwanzani vala ligi isu ivaniiwe kusyokethya mwambiioni wa mwei usu tuendete.Bruce eendekethya ligi isu yambiie muthyani wa mwei wa 6.

Ligi ya Epl yaungamiwe mweini wa 3 vala walanyo wa kwambiiwa ingi unakwatiwe mbau ni silikali ya England kyumwa kithelu vala Bruce waasya athauki maile unengwa ivinda ya syumwa 6 ni kana makethiwa mekite mazoezi ma kwiana mbee wa kusyoka kiwanzani.

Nake manager wa kilavu kya Watford Nigel Pearson niwaisye uima wa mwii wa athauki nutonya kwikiwa muisyoni ethiwa ligi isu nikwambiiwa ingi mwambiioni wa mwei usu twathi.

Defender wa Newcastle United Danny Rose niwaumya woni wa kwasya kana uima wa mwii wa athauki niwavata muno kwi kwambiiwa ingi kwa ligi isu .Ona ou wiovo ni kana ligi ya nthi ya Germany ninambiiwe wathanthatu muthelu.

Facebook Comments
582
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *