Sports News Kamba: Athauki 4 kukwatwa ni tulinyu twa Corona

1 min read
Share Button

28th May 2020

By Robert Mutunga(Mwambua Ngozi)

Athauki 4 ma ilavu kivathukanyo ila ithaukaa nthini wa ligi nene ya muvila wa maau kuya England nimaikiithwa kwitha na tulinyu twa uwau wa Covid -19.

Nthini wa mauvoo ala manenganiwe ni uungamii wa ligi isu measya katikati wa matuku 25 na 26 ma mwei uu athauki 1,008 vamwe na maovisa ma ilavu kivathukanyo nimana thimiwe COVID-19, vala athauki 4 makwatikanie na tulinyu twa uwau usu nayu meambwa kuvathulwa vandu va mithenya 7. Ona ou wiovo ni kana masyitwa ma athauki asu maina umbulwa.

Kuvikiia vau athauki eli nimaminite utangaasa utheini kana mo nimakwatikanie na tulinyu tu vala ni vamwe na Adrian Mariappa wa kilavu kya Wattford na keeper wa Bournemouth Aaron Ramsdale. Ungi uminite kuumbula kwa wanda kana ena tulinyu tu ni munini wa coach wa Burnely Fc Ian Woan.

Facebook Comments
526
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *